آدرس: تهران جاده ابریشیم بعد از شریف آباد جنب پل عابر پیاده مجموعه خدماتی زرین کد
شماره ثابت : 02136472001 | 02136472002 | 02136472003
شماره همراه : 09121303170

گروه فنی اطلاعات و ارتباطات والت کد فعالیت خود را در سال 1395 در زمینه فروش اعتبار های مجازی آغاز نموده و سعی در پیشبرد اهداف خود در آینده ای نزدیک به جهت ارائه خدمات نوین را دارد. به همین منظور گروه 3 وبسایت فعال در این زمینه راه اندازی نموده و امید و اهتمام به جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی برنامه های خود در راه رسیدن به آرمانهایشان را دارند.